Thiên thư – Chương 16

Đã từng muốn buông tay mà cuối cùng vẫn không đành. Nếu đã vậy, chỉ hi vọng có người cùng ta đi đến cuối con đường, dù còn rất dài và rất xa, nhé.

BTW, quà 8.3 nhé mọi người. ^^

Thiên thư

Author: Tiêu

Translator: QT ca ca

Editor: Diệp Phong

Chương 16 Tiếp tục đọc

Advertisements